Seminaria

Seminaria zakładowe odbywają się w czwartki
o godz. 10:00
w Audytorium Średnim w Gmachu Technologii

 Plan seminariów w roku 2016:

  • 07.01 – mgr inż. Piotr Krupiński (IChF PAN)

 Plan seminariów w roku 2015:

  • 17.12 – mgr Adam Tulewicz (PW/UW)

Projektowanie, synteza i badanie budowy molekularnych jednostek budulcowych stabilizowanych anionem 8-hydroksychinoliny jako prekursorów niekowalencyjnych materiałów mikroporowatych

  • 10.12 – mgr Abdul Raheem Keeri (UW/PW)

Zinc complexes with multifunctional pyrrole-based ligands as catalysts in organic synthesis

  • 03.12 – mgr Łukasz Skórka (KChiTP)

Wpływ czynników strukturalnych na oddziaływania ferromagnetyczne w oligo- i poliaryloaminach

  • 26.11 – dr hab. inż. Włodzimierz Buchowicz (ZKiChM)

O metatezie olefin w sferze koordynacyjnej metalu

  • 19.11 – mgr inż. Szymon Komorski (ZKiChM)

Reaktywność alkilocynkowych pochodnych pirazoli względem tlenu i wody

  • 12.11 – mgr inż. Wojciech Marynowski, mgr inż. Marcin Saski (IChF PAN)

Czym zajmowałem się w czasie swojej pracy magisterskiej…

  • 5.11 – doktoranci ZKiChM uczestnicy XVI International Seminar of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry

XVIth ISPSOCC w bawarskim Lichtenfels, czyli naukowa biesiada w krainie Schlenka

  • 29.10 – dr inż. Daniel Prochowicz (IChF PAN)

Mechanosynteza jako skuteczna metoda syntezy nieorganiczno-organicznych materiałów funkcjonalnych

wcześniejsze seminaria