Seminarium zakładowe 03/03/2016

W czwartek (03/03/2016) odbędzie się kolejne seminarium zakładowe. Naszym prelegentem będzie:

mgr inż. Łukasz Mąkolski

Temat wystąpienia:

Alkiloalkoksylowe i alkiloaryloksylowe kompleksy cynku

Zapraszamy na godzinę 10:15 do sali seminaryjnej 257 w Gmachu Technologii.

Seminarium zakładowe 25/02/2016

 

W czwartek (25/02/2016) odbędzie się kolejne seminarium zakładowe. Naszym prelegentem będzie:

mgr inż. Marcin Kubisiak

Temat wystąpienia:

Związki alkilocynkowe w układzie z tlenem molekularnym jako inicjatory wybranych rodnikowych reakcji organicznych

Zapraszamy na godzinę 10:15 do sali seminaryjnej 257 w Gmachu Technologii.

Seminarium zakładowe 11/02/2016

W czwartek (11/02/2016) odbędzie się kolejne seminarium zakładowe. Naszym prelegentem będzie:

dr Aneta Kowalska

Temat wystąpienia:

Raman and SERS spectroscopy combined with multivariate analysis

Zapraszamy na godzinę 10:00 do Audytorium Średniego w Gmachu Technologii.